اخد پرفورما (PI) برای تمامی کالاها

اخذpI

برای واردات کالا،یکی از اولین مراحل اخذ PI یا پرفرما می باشد.

پرفرما چیست؟

گفته می شود،صورتحسابی است که قیمت به وسیله pI که اصطلاحا به آن Proforma-Invoiceیا همان پرفرما یا پیش فاکتور

صادر کننده به مشتری بالقوه خود در خارج از کشور و تنها در حکم یک پیش فاکتور است. لازم به رد و بدل کردن قرارداد ما بین وارد کننده و صادر کننده نیست.

مواردی که در پرفرما ذکر می شود:

نام شرکت یا نام کارخانه ، لوگوی تجاری ، آدرس کامل و شماره تماس و فکس فروشنده در سربرگ .
تاریخ پروفرما .
شماره پرفرما .
نام و آدرس واردکننده کالا یا خریدار کالا .
جدول خصوصیات کالا .
نحوه حمل و نقل بین المللی کالا .واردات از چین
اینکوترمز .
مبدا و مقصد حمل بین المللی کالا .
کشور سازنده کالا origin
نحوه پرداخت پول payment
Shipment Date یا تاریخ :.۷-رسال کالا برای صادرات .
تاریخ انقضا پرفرما .
مهر و امضا فرستنده پرفرما .