بازاریابی-صادراتی

بازاریابی محصولات صادراتی

بازاریابی محصولات صادراتی

شرکت بازرگانی تندیس ابریشم برنامه اجرایی گام به گام و دقیقی را برای صادرکنندگان عزیز از ابتدا تا انتهای این فعالیت پیش بینی نموده است.خلاصه ای ازاین برنامه در ۵ قدم به شرح زیر می باشد:

۱-شناسایی بازار مقصد شما برای صادرات کالا

۲-گرد آوری اطلاعات و استراتژی بازاریابی صادرات

۳-ارتباطات بازاریابی موثر برای صادرات

۴-آگاه سازی مشتریان یا خریداران

۵-دریافت درخواست خرید محصولات از مشتریان

اجرای دقیق مراحل بالا می تواند منجر به افزایش سود و رشد بازار محصولات شما صادرکنندگان عزیز باشد و همچنین شرکت در نمایشگاههای تجاری بین المللی و صحبت و مذاکره باخریداران بالقوه و داشتن وب سایت خارجی و دفاتر بین المللی خارج از ایران، توانایی صادرات این شرکت را افزایش داده و قیمت گذاری مناسب حمل و ترخیص زمان بندی شده،باعث تسریع در کار صادرات شما گشته است.

لطفا جهت کسب اطلاع از جزئیات و شرایط سرویس های فوق الذکر با شماره های شرکت تماس بگیرید.

۲۲۴۷۳۵۱۱

۲۲۴۷۳۵۲۱