ترخیص کالای صادراتی

حمل بین المللی زمینی

حمل ونقل بین المللی زمینی:

شرکت بازرگانی بین المللی تندیس ابریشم کیش ،حمل ونقل بین المللی زمینی کالا به کشورهای آسیایی،اروپایی و بالعکس بوسیله ی کامیون را با امنیت کامل،طبق قوانین و با نرخ های کاملا رقابتی به صورت حمل و نقل کامیونی دربست و بار خرده و همچنین به شیوه حمل ویژه سنگین و پروژه ای و کلیه ی سرویس ها،به صورت پس کرایه و پیش کرایه انجام می دهد.

این شرکت ارائه خدمات زیر را بعهده می گیرد:

۱-انتخاب بهترین مسیر حمل کالا:

این امر هم در رابطه با محموله های صادراتی و هم در رابطه با محموله های وارداتی،جز خدمات اصلی می باشد.

۲-انتخاب بهترین وسیله حمل:

در صورتی که انتخاب بهترین وسیله حمل و مناسب ترین مسیر حمل صورت گیرد،کالا سریع تر و ارزان تر به مقصدمی رسد.

۳- انتخاب مناسب ترین نوع بسته بندی

۴-ارائه خدمات انبارداری

۵-ارائه خدمات در ارتباط با اعتبارات اسنادی حمل و نقل بین المللی

۶-بیمه نمودن کالا در صورت درخواست صاحب کالا

۷-اعلام مشخصات حمل به نماینده خود درکشور مقصد

۸-اعلام موقعیت کالا در مسیر حمل

۹-اعلام تاریخ ورود و تخلیه ی کالا در گمرک و صدور برگ ترخیصیه

۱۰-پرداخت کرایه حمل،حقوق وعوارض متعلقه

۱۱-سایر خدمات: مانند ثبت وسیله حمل،اخذ مجوز ورود گمرک و..

۱۲-کلیه ی خدمات گمرکی

در حمل و نقل بین المللی قوانین مشترکی بین کشورها وجود دارد که در برخی کشورها به صورت عام و در بعضی کشورها به صورت خاص بایستی آنها را رعایت کرد که این قوانین بیش از ۶۰کنوانسیون،موافقت نامه و پروتکل است که اهم آن به شرح زیر می باشد:

۱-قوانین گمرکی

۲-اینکوترمز

۳- کنوانسیون TIR

۴-کنوانسیون CMR

۵-کنوانسیون کالاهای خطرناک ADR

۶-موافقت نامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی ECO

۷-قانون هارتر(حمل ونقل بین المللی دریایی) حمل و نقل بین المللی

۸-کنوانسیون هیک (حمل ونقل بین المللی دریایی)

۹-کنوانسیون ویزبی

۱۰-کنوانسیون هامبورگ

۱۱-کنوانسیون یورک آنتورپ (حمل ونقل بین المللی دریایی)

۱۲-کنوانسیون شیکاگو(حمل ونقل بین المللی هوایی)

۱۳-کنوانسیون ورشو (حمل ونقل بین المللی هوایی)

۱۴-مقاوله نامهCIM

قانون حاکم برحمل و نقل زمینی C.M.R چیست؟

ماده یک کنوانسیون   C.M.R عبارت است از مقصد و مبدا در دو کشور متفاوت واقع شده باشد که یکی از دو کشور عضو متعهد یک کنوانسیون باشد که در این کنوانسیون تابعیت طرفین قرارداد فاقد اهمیت است.