• 358

    واردات از چین

  • 360

ترخیص کالا

شرکت بازرگانی تندیس ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا در مبدا و ترخیص کالا در مقصد می باشد تسریع در کار و مناسب بودن قیمت با کادری مجرب ویژگی منحصر به فرد این مجموعه می باشد انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین کالاهای صادراتی از کشور بر اساس قانون امور گمرکی می باشد.

۱-کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

۲-کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوزهای مربوطه امکان پذیر است .

شرکت بازرگانی تندیس در جهت رسیدن به اهداف تجاری شما را یاری می نماید.

ترخیص کالا