تماس با ما

آدرس دفتر ایران:تهران،میدان اقدسیه،ساختمان میلاد

کد پستی: ۱۶۹۵۸۳۵۳۹۳

تلفن-خط ویژه: ۲۲۴۷۳۵۱۱

موبایل: ۰۹۱۲۱۲۳۳۵۱۱

         ۰۹۱۰۱۲۳۳۵۱۱

         ۰۹۱۰۲۰۱۳۵۱۱

         ۰۹۳۸۱۲۳۳۵۱۱

info@takimport.com