ترخیص کالا

انواع کالا در بازرگانی خارجی

در فرآیند واردات و صادرات سه گونه کالا وجود دارد :۱- کالاهای ممنوع: کالاهایی که صادرات و واردات آنها طبق قوانین هر کشور ممنوع باشد– صادرات از ایران : اشیاء عتیقه، ذخایر ژنتیک (مثل نژاد یک گیاه یا حیوان)، مواد مخدر و ..

– واردات به ایران : مشروبات الکلی، گوشت‌های حرام، مواد مخدر و روان‌گردان و …

 

۲- کالاهای مجاز مشروط: کالاهایی که واردات یا صادرات آن به شرط مجوز یک دستگاه یا نهاد خاص ممکن باشد

– صادرات از ایران : کالاهایی که نیاز به استاندارد کشور مقصد داشته باشد، کالاهای اساسی در شرایط بحرانی و قحطی و …

– واردات به ایران : کالاهای یارانه‌ای، کالاهای اساسی، میوه و …

 

۳- کالاهای مجاز : کالاهایی که واردات یا صادرات آن نیاز به مجوز خاصی نداشته باشد.

– واردات به ایران : بدیهی است واردات اغلب محصولات (به ویژه محصولات غذایی) نیاز به تاییدیه‌های استاندارد را دارد

 

۴- کالاهای متروکه : مدت زمان نگهداری کالا در گمرکات حداکثر ۴ ماه می‌باشد و در این مدت، می‌بایست صاحب کالا یا نماینده قانونی او نسبت به انجام تشریفات قانونی ورود کالا اقدام نماید. بعد از این مدت کالا متروکه اعلام شده و واحد ذی‌ربط در گمرک نسبت به فروش مزایده‌ای کالا یا سایر راهکارها اقدام می‌نماید و درآمدهای مربوطه را به خزانه واریز می‌نماید.